Framtiden

Framtidens arkeologiska undersökningar

Potentialen att hitta nya fynd i form av byggnader, gravar och olika föremål från när och fjärran är stor. 99% av platsen återstår att grävas ut. Vi vet ungefär hur omfattande bosättningen har varit då ett område med en radie på 5 kilometer genomsökts med metalldetektorer och andra metoder för att mäta bl.a. fosfathalten i jorden.

Modern arkeologi  går mer och mer ut på att ”gräva utan spade”. De geofysiska undersökningsmetoderna blir allt effektivare. Genom bland annat markradar, flygfoto, infraljus och magnetometer kan man röntga av arkeologiska lämningar och få fram vad som döljer sig i jorden. Detta är bra metoder med stora fördelar; man förstör inte de arkeologiska lämningarna och det blir billigare att undersöka dem. Alla arkeologer är dock inte lika positiva till att man verkligen kan få fram rätt information utan att gräva. Vår uppfattningar är att för att hitta svaren i Uppåkra utan att förstöra kulturlagren mer än absolut nödvändigt och samtidigt få avgörande svar på frågor bör använda både modern och traditionell arkeologi

Finansiering och intresse

Den stora utmaningen är att hitta finansiering och vetenskapligt stöd till fler större utgrävningsprojekt. Idag genomförs seminarieutgrävningarna, som ingår i arkeologiutbildningen på Lunds universitet. Vi ser gärna att fler aktörer, på olika sätt deltar i att skriva berättelsen om Uppåkra. Vi tar gärna emot intresseanmälningar från potentiella arkeologiska institutioner eller företag, samt finansiärer som aktivt vill delta. Det viktiga för framtidens Uppåkra är kontinuitet och långsiktighet. Detta gäller så väl besöksverksamheten, som de fortsatta arkeologiska undersökningarna av platsen.

Representerar du någon potentiell intressent, hör av dig till oss: info@uppakra.se. För mer information kring hur man kan bidra med pengar finner du under fliken Donera.