Historik

_vifots

Upptäckten av Uppåkra

De första utgrävningarna i Uppåkra ägde rum 1934. I samband med att en husgrund skulle anläggas upptäcktes flera meter tjocka kulturlager, spår efter människor som bott på platsen i generationer. Under många år var Uppåkra något av en mytomspunnen plats i arkeologiska kretsar. Det kom att dröja fram till 1996 innan platsen åter blev aktuell för arkeologiska undersökningar. I 60 år låg alltså platsen outforskad trots att man anade att här låg något väldigt omfattande och spännande begravt.

Intresset för samhällsutvecklingen under Järnåldern i Sverige växte inom arkeologiska kretsar under slutet av förra seklet. Men man utelämnade Sydsverige i stor utsträckning. Det var arkeologer på Lunds universitet,  i samarbete med Malmö kulturmiljö och Riksantikvarieämbetes uppdragsverksamhet i Lund som tog tag i det och satte ljuset på järnåldern i Sydsverige.

År 2000 fick utgrävningarna ett generöst anslag från företaget Tetra Pak i Lund, som möjliggjorde ett femårigt grävningsprojekt. Sedan 2005 har utgrävningarna minskat i omfattning och har bedrivits som så kallade seminarieutgrävningar i utbildningssyfte för studerade på Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
_vifots

 

Bild: Året var 1934, i samband med att en ny gård skulle byggas upptäcktes boplatsen vid Uppåkra.

 

Grävdagbok 

Här kan ni titta på videobloggar från seminariegrävningen hösten 2016!

Inlägg Nicolo dell’Unto flygning med drönare

Inlägg Fyndet av en stör

Inlägg Fyndregistrering 

Inlägg Sista veckan på grävningen

Inlägg Sammanfattning av grävningen