Järnring 900 e.Kr.

Jarnring

Detta är ett ringhandtag av järn som hittats i ett av stolphålen i ceremonihuset. Kanske har det suttit på en av de tre dörrarna, för att sedan läggas ner när huset övergavs under 900-talet.

Foto: LUHM