Kirurgiska instrument

Kirurg_6787

Tillsammans med vapen och ben hittades även ett antal kirurgiska instrument i området kring templet, som använts av dåtidens läkare.

Foto: LUHM