Om fynden

IMG_0492

Fyndens betydelse
Det står idag klart att Uppåkra är en fyndplats utöver det vanliga. Gravar från sten- och bronsålder vittnar om att platsen var speciell redan för fyratusen år sedan. Men det är Uppåkras  järnåldersbosättning som har blivit mest uppmärksammad.
Fynden hjälper oss att komma nära de människor som en gång levde här. I jorden väntar fortfarande mängder av fynd och lämningar på att upptäckas – endast en bråkdel av boplatsen är än så länge utgrävd.  Men för varje utgrävning som genomförs, och genom den forskning som bedrivs, får vi en allt bättre bild av denna unika plats. I stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center uppdrag ingår att förmedla den arkeologi som bedrivs på platsen till allmänheten.  Fynden visas på Lunds Universitets Historiska Museum, och 3D-printade kopior av ett urval av dessa finns på plats i Uppåkra.

Foto: LUHM