Uppåkra genom tiderna

templet

Uppåkra- maktens centrum

Järnålderns Uppåkra -c:a 100 f.Kr.- 1000-talet e.K.

I början var järnåldersbebyggelsen i Uppåkra relativt småskalig. Efter hand växte den sig allt större, och platsen kom bli ett maktens centrum. Att bebyggelsen sträcker sig över mer än ett årtusende innebär att Uppåkra är boplatsen med den längsta kontinuiteten i Skandinavien.

Boplatsen var säkerligen en imponerande syn i landskapet. Långhus, verkstäder, ugnar, förråd och fähus låg utspridda över en yta som täckte minst 44 hektar. Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer. Hantverket som tillverkats på platsen liksom handelsvarorna har i många fall varit av mycket hög klass. I Uppåkras jord hittas långväga fynd som mynt, smycken och glas från till dagens Europa, men även exempelvis Irak och Uzbekistan.

Uppåkra var inte enbart en plats för handel och hantverk. Det var också ett maktsäte för en härskande aristokrati. Om detta vittnar en imponerande hallbyggnad, ett träpalats där de styrande i Uppåkra kan ha bott. Intill träpalatset stod en ovanligt hög byggnad som tycks ha använts för speciella ceremonier. Kanske restes huset med inspiration av romarnas sedvänjor att offra till gudarna i tempel, i stället för utomhus i våtmarker som förfäderna gjort i tusentals år tidigare. De första invånarna kan ha gått i procession mot Gullåkra mosse, endast 2 km från boplatsen, där offerfynden sträcker sig tillbaka till stenåldern.

En praktfull skål och en bägare, liksom 122 stycken små guldbleck (guldgubbar) vittnar om att offerceremonier ägt rum i denna byggnad.

Illustration: Loic Lecareux

Illustration: Loic Lecareux


I samma område hittas också nedbrända hus, vapenoffer, och resterna efter festmåltider.
Detta var i högsta grad händelsernas centrum.

Efter 1000-talet verkar boplatsen ha minskat i betydelse och storlek. Ett antal medeltida gårdar, gravar och en möjlig stavkyrka avslöjar att kristendomen gjort sitt intåg. Men exakt vad som hände är fortfarande höljt i dunkel. Möjligen finns svaret i grundandet av staden Lund, ett par kilometer norr om Uppåkra. Lund grundades omkring år 990. Uppåkra och Lund kan ha existerat samtidigt under en kort period. Lund kom sedan att ta över Uppåkras gamla roll som regionens maktcentrum.

lund

Uppåkra- en viktig plats genom årtusenden

Stenålderns Uppåkra
När började egentligen bosättningen i Uppåkra? Då den tidigaste bebyggelsen täcks av tjocka kulturlager (det vill säga allt vad människorna lämnat efter sig fram till idag), har vi hittills bara fått glimtar av den. Men flintredskap som pilspetsar, yxor, skäror, skrapor och mejslar avslöjar att människor har levt här långt innan Uppåkra blev ett maktcentrum under järnåldern.

Nära kyrkan har arkeologerna hittat lämningarna efter en grav, som restes för omkring 4.000 år sedan. Graven byggdes med andra ord vid slutet av vad som idag kallas bondestenåldern. Den innehöll skeletten efter ett barn, en ungdom och en vuxen. Graven hittades tack vare de geofysiska undersökningar som genomfördes av Ludwig Boltzmann Institutet i Österrike. Ovan mark fanns inget spår kvar efter graven, som tidigare verkar ha krönts av en jordhög. Kanske var den fortfarande synlig ovan jord under 17-1800-talet. Omkring den här tiden verkar graven ha plundrats, vilket den omrörda jorden och fynd från den här tiden avslöjar.

IMG_7429

Bronsålderns Uppåkra

Två gravhögar från slutet av bronsåldern eller möjligtvis början av järnåldern finns i Uppåkra. De ligger längs med Gamla Trelleborgsvägen. Den här vägen byggdes troligen redan under bronsåldern. När bosättningen byggdes fanns alltså redan en handelsväg och monument på platsen. Ytterligare två gravhögar är idag bortplöjda – en låg intill Storehög på bilden, och den andra vid kyrkogården.
Spår efter bronsålderns folk finns också i Gullåkra, som var en stor våtmark strax öster om Uppåkra. Vapen, smycken och konstföremål har hittats där. De har förmodligen lagts ner i våtmarken som offer till gudarna. En del av fynden i Gullåkra härstammar från stenålder, vissa från bronsålder och andra från järnålder. Det var alltså en viktig plats under hela forntiden. Människorna i järnålderns Uppåkra fortsatte antagligen att offra till gudarna, liksom deras förfäder gjort i flera tusen år.

London Uppåkra mm 162

 


Uppåkra under medeltiden

Efter den stora järnåldersbebyggelsen i Uppåkra upphörde, låg ett antal gårdar i området norr om kyrkan kvar under medeltiden.
Dagens kyrka från 1864 vilar på resterna efter den kyrka som byggdes vid slutet av 1100-talet. 1998 och 2013 genomfördes arkeologiska undersökningar i samband med de renoveringar som då gjordes av kyrkan. Då påträffades gravar daterade till omkring 1020-talet, och en något tidigare grav. Samtliga personer, flera av dem barn, hade begravts enligt kristet gravskick. Detta indikerar att kyrkan kan ha haft ännu en föregångare, en träkyrka från denna tid.
Läs mer om utgrävningarna i kyrkan här i rapporten från Sydsvensk Arkeologi: Uppakrarapport.
I samband med restaureringen av kyrkan 2013 påträffades flera barngravar.
Gravarna är daterade med hjälp av kol-14 till 1020-talet.

Mer information väntar för denna sida!