Utflyktstips

I omgivningarna runt Uppåkra

Omgivningarna runt Uppåkra är rik på bosättningar, gravar och fynd. Troligen ligger mycket kvar i åkerjorden att upptäcka. Här beskrivs några intressanta platser att besöka som ligger nära och hänger ihop med centralplatsen i Uppåkra. Passa gärna på att gå en promenad eller cykla till platserna när ni är på besök i Uppåkra.

Gullåkra mosse – besök en forntida offerplats

Gullåkra mosse ligger i utkanten av Staffanstorps tätort. Största delen av Gullåkra mosse utgörs idag av fuktängar och betesmarker. Det är väl värt ett besök för en promenad, med ett rikt djurliv, fina gångstigar och ett fågeltorn. Avståndet från Uppåkra är 5 minuter med bil eller 10-15 minuter med cykel. Gullåkra mosse var troligvis offerplats för Uppåkras tidigaste invånare. I denna offermosse har spännande föremål hittats, bland annat en del av en halsring med keltiskt präglad ornamentik. Gullåkra kommer från ordet ”guld” och kanske syftar det på att åkrarna runt mossen var ovanligt bördiga. Namnet kan också syfta på vad som påträffats i mossen. Den källa som som förser Gullåkra med vatten har i urminnes tider setts som en hälsokälla.

Det mest kända fyndet i mossen är en lur av brons som hittades vid torvtäkt under 1800-talet. Luren är inte från Uppåkras storhetstid, utan från perioden före, bronsåldern. Det har även hittats vapen och föremål som dateras tillbaka till stenåldern.

Uppåkrastenen – besök en runsten från vikingatiden

Uppåkrastenen (även benämnd Hjärupstenen) är en runsten som ligger Stenshöggårds trädgård på en gata i Hjärup. Hjärupsvägen 26. Det tar ca 20 minuter att promenera dit från Uppåkra.

hjarupstenx2Stenen är 1,4 meter hög och belägen på en liten hög i trädgård. Stenen stod från början 200 meter från sin nuvarande plats, men flyttades på 1800-talet. Stenen är ristad på två sidor. Här står på modern svenska: Namne reste sten denna efter Toke, broder sin, han vart väster(ut) död. Det vill säga att stenen är rest för att minnas Toke efter hans vikingafärd i västerled, som slutade med döden.

På andra sidan gatan där det idag ligger en ny tomt har arkeologerna grävt ut en enorm storgård från vikingatiden, cirka 950–1050 e.Kr. Bland annat ett 42 m långt och 8 m brett treskeppigt långhus. Flera funna högstatusfynd förstärkte bilden av  att här bott människor som tillhört dåtidens elit. Sannolikt kan runstenen kopplas till de människor som bott på gården.

Höje å – en promenad längs forntida vattenled

Det finns föreställningar om att de små åarna runt Lund och Malmö var farbara för skepp under Vikingatiden. Detta är tyvärr inte sannolikt. Höje å var för grunt även då för större fartyg . Mindre båtar och slädar på vintern har gjort att ån kunnat användas för transporter från en hamn i Lomma till Uppåkra. Det låg även byar och gårdar längst med ån.

Man kan få en fin promenad på grusvägar längs ån, från St.Lars parken och nordväst ut, förbi Källeby. Byn Källby finns idag inte kvar utan har givit plats åt ett reningsverk och bostadsområdet Klostergården. Men markerna kring Källby ned mot Höjeå är rika på fornlämningar, samtida med Uppåkra. Bland annat har många gravar och fynd hittats från järnåldern vid exploateringen av området.

Vandra Lundalandsleden

Följ med på ett spännande vandringsäventyr som sträcker sig över både tid och rum. Lundalandsleden är en historisk och stadsnära vandringsled mellan Uppåkra, Lund och Dalby som tillsammans bildar en triangel i landskapet. Hela sträckan är drygt 36 km till fots och uppdelad på tre dagsetapper med goda förbindelser med kollektivtrafiken. Kartor och broschyrer finns på Uppåkra Arkeologiska Center. Vi tillhandahåller också kartan här på denna hemsida för nedladdning.

Karta Lundalandsleden

Lundaleden Broschyr

Om Lundalandsleden

Lundalandsleden tar er över ett tidspann på flera tusen år fram till dagens moderna samhälle, och innefattar såväl kultur som vacker natur. Vi vandrar från det förhistoriska Uppåkra, ett maktcentrum under järnåldern, till grundandet av Lund och vidare mot Dalby som tidig biskopsort med klosterverksamhet.  Orterna och platserna flätas samman i en historisk väv med det synliga ovan jord och myllans dolda skatter.

Sträckorna mellan Uppåkra- Lund och Lund- Dalby går till stora delen längsmed Pilgrimsvägen Skåne Blekinge som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge,  www.pilgrimsvagen.se.

Vandra Kunskapsstråket

”Från dåtidens Uppåkra till framtidens ESS – Kunskapsstråket”

Vandringsled mellan Uppåkra och Lund. Med hjälp av appen Tidsmaskinen tar vi dig med på en resa från järnåldersbosättningen Uppåkra, genom det medeltida Lund och domkyrkan, till det som kommer bli världens mest kraftfulla neutronkälla – ESS. Vandringsleden  ”Från dåtidens Uppåkra till framtidens ESS – Kunskapsstråket” invigdes 2015.

Praktisk information

-Ladda ner appen Tidsmaskinen via App Store eller Google Play. I sökfältet kan du välja mellan ett antal guidade turer som finns listade, välj ”kunskapsstraket”.

– Tänk på att appen Tidsmaskinen är batterikrävande. Vi rekommendrar därför att du bara använder appen vid informationspunkterna för vandringen och däremellan använder dig av kartan för att orientera dig. Kartan hittar du här för nedladdning samt i Uppåkra i Gamla Prästgården.

-Leden är ca 11 kilometer lång och tar ca 4 timmar.

-Har du inte tillgång till en smartphone kan du även ladda ned en kortversion av vandringsleden här:
Förkortad version Tidsmaskinen.

Karta hittar du här:
Karta_Uppåkra_till_ESS_A4_1_30000_Engelsk

 

Museer i närheten som berättar om tiden då Uppåkra var centralplats i Skåne.

Lunds Universitets Historiska Museum: www.luhm.lu.se. Sveriges näst största arkeologiska museum.
Avstånd till Uppåkra, 6 km.

Kulturen i Lund: Kulturen.com 
Utställningen Metropolis berättar om medeltida Lund.
Avstånd till Uppåkra, 6 km.

Domkyrkan i Lund: lundsdomkyrka.se.
Avstånd till Uppåkra, 6 km.

Drottens kyrkoruin: DrottensKyrkoruin Ruinen efter Lunds första stavkyrka.
Avstånd till Uppåkra, 6 km.

Malmö Museer: malmo.se/museer Medeltida utställning samt förhistorisk utställning på gång.
Avstånd till Uppåkra, c:a 15 km.

Vikingatider i Löddeköpinge: www.vikingatider.se Friluftsmuseum.
Avstånd till Uppåkra, ca 20 km.

Fotevikens museum i Falsterbo: www.fotevikensmuseum.se Rekonstruktion av en vikingastad.
Avstånd till Uppåkra, ca 35 km.

Trelleborgens vikingamuseum trelleborg.se/trelleborgen  Rekonstruktion av en ringborg från vikingatiden.
Avstånd till Uppåkra, ca 45 km.

Trelleborgs museum: trelleborgs-museum Har bland annat en förhistorisk utställning.
Avstånd till Uppåkra c:a 45 km.