Uppåkras vänförening

Med platsens spännande historia så är det viktigt att alla ideella krafter runt om Uppåkra får vara involverade och organiserade. Uppåkras vänförening är en sådan organisation!

Föreningen bildades i december 2014. Föreningens ändamål är att verka för utvecklingen av Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (UAC) som besöksmål genom att främja arkeologisk, kulturhistorisk, museal och kulturell verksamhet i anslutning till fornlämningarna i Uppåkra. Föreningen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål.

Som medlem får du förmånen att ta del av specialvisningar och föreläsningar, exkursioner, och om du väljer att vara aktiv medlem även en fin gemenskap där vi tillsammans arbetar för att lyfta Uppåkra som besöksmål.

Du löser medlemskap för detta året genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5137-8222 .
Kom ihåg att ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Kontakta gärna föreningens ordförande Göran Berggren för frågor om vår verksamhet.
epost: goran.berggren@telia.com.

Kommande möten:

28/3 Årsmöte kl.18.00
Plats: Uppåkra Arkeologiska Center

Bli medlem
medlemskap 2017 (003)

Kommande evenemang
”Tältagsfest” 22/4. Grillning och festligheter då vi reser tältet i trädgården.

Mötesprotokoll
Styrelsemöte 2017-01-17

Styrelsemöte 2016-09-29

Styrelsemöte 2016-08-09

Styrelsemöte 2016-06-07